Jämn könsfördelning i bolags­styrelser

Promemoria, Ds 2016:32

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.

Publicerad

Förbundets yttrande koncentrerar sig till att enbart omfatta Kap.6.2 som behandlar Arbetstagarrepresentanter.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55