Planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förslag till Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund ser positivt på och tillstyrker föreskriftsförslaget.

Publicerad

Det är av yttersta vikt att elever och föräldrar så tidigt som möjligt inför val av gymnasieutbildning kan få en fullständig bild av vilka utbildningar som finns och att informationen från huvudmännen är korrekt, aktuell och heltäckande.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55