Planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förslag till Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund ser positivt på och tillstyrker föreskriftsförslaget.

Det är av yttersta vikt att elever och föräldrar så tidigt som möjligt inför val av gymnasieutbildning kan få en fullständig bild av vilka utbildningar som finns och att informationen från huvudmännen är korrekt, aktuell och heltäckande.