Genomförande av tjänste­pensions­direktivet

Betänkande, SOU 2016:51

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget i sin helhet.

Publicerad

Förbundet bejakar införandet av lagen då det stärker arbetstagarens rätt. Direktivet kommer att innebära att centrala parter måste förhålla sig till de ramar som lagen ställer upp vid avtalsförhandlingar. Det går därför inte att teckna kollektivavtal som har ett sämre skydd än direktivets. Förbundet kan inte se att dessa ramar försämrar parternas ansvar och möjlighet att teckna kollektivavtal gällande tjänstepension. Det är Lärarnas Riksförbunds uppfattning att inga av de avtal som idag omfattar våra medlemmar står i strid mot direktivet, vilket innebär att införandet inte påverkar redan existerande avtal.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55