Kraftsamling mot antiziganism

Slutbetänkande, SOU 2016:44

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot utredningens förslag.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund välkomnar utredningens betänkande då det är av största vikt att romernas situation belyses och uppmärksammas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55