På goda grunder - en åtgärds­garanti för läsning, skrivning och matematik

Betänkande, SOU 2016:59

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget att införa en åtgärdsgaranti i förskoleklassen, årskurs 1 och 3 i grundskolan och delar i huvudsak utredningens argumentation i frågan.

Publicerad

Förbundet har länge drivit att åtgärder måste sättas in tidigt för att fånga de elever som riskerar att halka efter i sin kunskapsutveckling när det gäller att läsa, skriva och räkna. Vi delar också utredningens bedömning att garantin bör vara just en åtgärdsgaranti. Samtidigt vill förbundet markera att, oavsett hur vällovlig och viktig denna och andra statliga reformer är, så måste en realistisk implementering göras som beaktar att lärare i dag ofta är hårt pressade och saknar tillräckligt med tid för varje elev. Om detta grundläggande problem kan lösas menar förbundet att behovet av denna och liknande reformer inte skulle vara lika stort.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker att en åtgärdsgaranti införs i förskoleklassen, årskurs 1 och 3 i grundskolan, sameskolan samt årskurs 1 och 4 i specialskolan.

Lärarnas Riksförbund avstyrker att det ska vara läraren som har huvudansvaret för arbetet med åtgärdsgarantin även i de fall processen om särskilt stöd blir aktuell.

Lärarnas Riksförbund lämnar förslag och synpunkter som vi vill framhålla. Dessa finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55