Fokus premiepension

Betänkande, SOU 2016:61

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen om förändringar som förenklar för medborgaren samt tryggar medborgarens pensionskapital genom bekräftelsevalen samt genom ett aktivt arbete för att få ned kostnader som drabbar spararen.

Publicerad

Förbundet välkomnar att förslagets utgångspunkt är att kostnader skall hållas nere. Detta gynnar spararens långsiktiga avkastning.

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om att en utredning tillsätts för konsumentskyddsfrågan. Utredningen kommer att ha möjlighet att lyfta fram eventuella systemrisker liksom bristande regelefterlevnad hos fondförvaltare vilket direkt drabbar spararna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55