Nya regler i arbetslöshets­försäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Promemoria, Ds 2016:47

Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens förslag och ställer sig bakom förslaget med reservation för att vi i nuläget inte vet hur en beräkningsmodell för avdrag för pension kommer att se ut.