Ökad insyn i välfärden

Betänkande, SOU 2016:62

Lärarnas Riksförbund kan idag konstatera att cirka 15 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar har sina anställningar inom friskolesektorn. Förbundet har ett antal praktiska erfarenheter och exempel på problematiken när medlem lämnar en offentlig anställning för att påbörja en privat sådan.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

  • Att offentlighetsprincipen ska införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd och att enskilda juridiska personer som driver sådan verksamhet med vissa undantag ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen.
  • Att anställda och uppdragstagare i offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter ska omfattas av meddelarskydd.
  • Att Arkivlagen görs tillämplig på arkiven hos enskilda juridiska personer som driver offentligt finansierad välfärd.