Kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarut­bildning för årskurs 4-9 i grundskolan

Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:13

Lärarnas Riksförbund har generellt inget att erinra mot förslaget.

Publicerad

Förbundet vill däremot uppmärksamma en skrivning i kursplanens centrala innehåll. Nu finns punkterna konditionsträning och stretchning placerade under rubriken "Klassisk balett" i det centrala innehållet för årskurs 4-6.

Förbundet ställer sig frågande till varför detta innehåll istället inte återfinns under den mer övergripande rubriken "Dansträning", då man kan tänka sig att detta innehåll borde vara relevant även för tillexempel "Modern nutida dans". Det är förstås möjligt att det finns relevanta ämnesspecifika motiv som ligger till grund för hur det nu är skrivet men Lärarnas Riksförbund vill i alla fall uppmärksamma Skolverket på detta.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55