Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget

Betänkande, SOU 2016:4

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag att i skollagen förtydliga hur skolor får bjuda in politiska partier. Att rättsläget klargörs är välbehövligt, inte minst för att rektorer och lärare ska kunna hantera vad som under många år visat sig kunna vara svåra och känsliga situationer. Det är också välkommet att utredningen betonar att politisk information i skolan inte ska ses som ett fristående moment i skolan utan som en integrerad del av undervisningen och/eller utbildningen.

Publicerad

Förbundets principiella uppfattning i frågan är att hur och i vilka former politiska partier deltar i skolan måste avgöras av rektor och ansvariga lärare utifrån undervisningens behov samt i övrigt ske i överensstämmelse med arbetet med skolans demokratiska uppdrag såsom det anges i styrdokumenten. Skolan är ingen allmän plats och det måste alltid vara en utgångspunkt att det är skolan som bjuder in, inte tvärt om.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55