En ny organisation för etikprövning av forskning

Promemoria, Ds 2016:46

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen.

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55