Värna demokratin mot vålds­bejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar

Delbetänkande, SOU 2016:92

Förbundet tillstyrker förslaget att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över samordnings­ansvaret för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism samt förslaget om att länsstyrelserna ska stödja och samordna kommunernas arbete.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i den bild av skolans uppgift som beskrivs i delbetänkandet och ser i det kommande slutbetänkandet fram emot mer konkreta förslag på hur skola, socialtjänst, rättsväsende och civilsamhälle kan samverka i det förebyggande arbetet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55