Upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Förslag till Skolverkets allmänna råd

Lärarnas Riksförbund har inget att invända emot att det allmänna rådet om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphävs.

Förbundet gör bedömningen att det finns ett stort behov av stöd och vägledning och att Skolverket därför så skyndsamt som möjligt bör ersätta de upphävda råden med nya.

Skolverket måste också tydligt informera om varför råden upphävs och tillse att nödvändig information och viss vägledning ändå finns att tillgå på myndighetens webbplats.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55