Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärar­examen

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4)

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot förslaget.

Publicerad


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55