För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folk­hälsopolitiska ramverket

Betänkande, SOU 2017:4

Lärarnas Riksförbund har inga egentliga invändningar mot de förslag som presenteras.

Publicerad

Förbundet noterar att man på flera håll i delbetänkandet hänvisar till utbildningsnivåns betydelse för god hälsa. Det innebär att den ojämlikhet vi ser i skolsystemet måste hanteras ifall vi ska kunna uppnå en god och jämlik hälsa.

Lärarnas Riksförbund ser därför fram emot att utredningen i sitt slutbetänkande kommer med förslag som kan stärka alla medborgares rätt till god utbildning oavsett bakgrund och bostadsort.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55