Sänkt skatt för pensionärer

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång 2018 fyllt 65 år.

Publicerad

Förbundet anser att pensionärer generellt halkat efter i inkomst­utvecklingen under senare år och att pension är uppskjuten lön och inte ska beskattas hårdare än löneinkomster.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55