Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön

Betänkande, SOU 2017:24

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag till regelförändringar beträffande de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund delar utredningens uppfattning att det kan krävas att ansvarsbestämmelserna i nuvarande arbetsmiljöregelverk genomgår en förnyelse för att bättre kunna svara mot det moderna arbetslivets utmaningar. Vid en eventuell sådan revidering bör målsättningen vara att skapa tydliga regelverk som förhindrar att arbetsmiljöansvaret för enskilda personer riskerar att falla mellan stolarna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55