Förslag till mer ända­måls­enliga basårsbestämmelser

Promemoria

Lärarnas Riksförbund väljer att inte ta ställning till förslaget.

Publicerad

Förbundet har tidigare väckt frågan om hur olika basårsutbildningar kan underlätta för fler sökande till lärarutbildningar i teknik, naturvetenskap och språk. Förbundet skulle därför vilja se att utbildningsdepartementet istället ger berörda myndigheter ett uppdrag att utreda hur behörighetsgivande "utbildningspaket" kan utformas för att generellt få in fler behöriga sökande till utbildningar dit många som tar gymnasieexamen saknar den särskilda behörigheten.

Förbundet väljer att inte ta ställning till huruvida de föreslagna ändringarna ska genomföras i avvaktan på en sådan utredning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55