Skolstart vid sex års ålder­

Lagrådsremiss

Lärarnas Riksförbund står fast vid de synpunkter som sammanfattades i remissvaret till Grundskoleutredningens remiss (SOU 2015:81) från januari 2016, trots att vissa förbättringar står att finna i lagrådsremissen, vilket tyder på att regeringen tagit intryck av förbundets synpunkter.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i:

  • Att skolplikten införs från och med höstterminen det år då barnet fyller sex, i kombination med de rättigheter till bland annat skolskjuts och skolmåltid som föreslås.

Lärarnas Riksförbund avstyrker:

  • Att förskoleklassen blir obligatorisk. Istället bör grundskolan förlängas med ett år och dagens förskoleklass omvandlas till ett första skolpliktigt år inom grundskolan, enligt tidigare formulerat förslag från förbundet (remissvar till SOU 2015:81). Detta stämmer också bättre överens med riksdagens tillkännagivande om tioårig grundskola.

De förslag som Skolkommissionen presenterade i sitt slutbetänkande tidigare i år skulle få bättre förutsättningar att förverkligas genom en tioårig grundskola. Lagrådsremissen bör, enligt förbundets mening, kopplas ihop med Skolkommissionens arbete.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55