Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Promemoria

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att de som utbildar sig till speciallärare ska få med sig kunskaper om barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter men anser att det också krävs fördjupad specialistkompetens inom området. det är mycket viktigt för att denna elevgrupp ska kunna få det stöd de har rätt till under sin skolgång. Förbundet avstyrker därför den lösning promemorian föreslår för hur detta ska förverkligas inom ramen för speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Sammanfattning av Lärarnas Riksförbunds synpunkter och ställningstaganden

  • Förbundet ser positivt på att de som utbildar sig till speciallärare ska få med sig kunskaper om barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter.
  • Förbundet avstyrker promemorians förslag när det gäller hur ovanstående ska förverkligas, det vill säga de nya examensmål som föreslås samt promemorians bedömning att undervisningen om dessa mål ryms inom befintlig tid för utbildningen
  • Förbundet föreslår att en ny specialisering mot neuropsykiatriska svårigheter införs inom speciallärarexamen för att säkra tillgången till fördjupad specialistkompetens.
  • Förbundet anser att den nuvarande specialpedagogexamen bör avskaffas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55