Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närstående­penning

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen.

Samtliga föreslagna ändringar innebär en harmonisering av regelverket så att det bättre överensstämmer med vad som redan finns i de flesta andra dagersättningsförmånerna.