Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närstående­penning

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen.

Publicerad

Samtliga föreslagna ändringar innebär en harmonisering av regelverket så att det bättre överensstämmer med vad som redan finns i de flesta andra dagersättningsförmånerna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55