Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds­förordning

Betänkande, SOU 2017:39

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till att kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd.

Publicerad

Däremot avstyrker förbundet betänkandets förslag när det gäller att barn som fyllt 13 år i vissa fall ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter. en åldersgräns på 15 år är vanlig i svensk rätt och barnombudsmannen har i ett yttrande till utredningen föreslagit en ålder på 15 år.

Utredningen framför av harmoniseringsskäl att en avvikelse på 1 år jämförelse med förordningen regler inte är ändamålsenligt. Lärarnas Riksförbund anser att svensk rätt ska följa och harmonisera med förordningens regler som säger att ett barn ska fyllt 16 år ska självt kunna samtycka till behandling av personuppgifter.

Även om utredningen ser att förslagen ger mycket begränsade ekonomiska effekter för berörda myndigheter samt förslaget kommer stärka skyddet för enskildas personliga integritet måste lagstiftaren säkerställa att dataskyddsförordningen och den nya dataskydds­lagen inte skapar ytterligare administrativt arbete för det offentliga Sverige i allmänhet och Sveriges lärare i synnerhet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55