Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Betänkande, SOU 2017:10

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag.

Publicerad

Förbundet instämmer i utredarens bedömning att ansvaret för att utreda av oredlighet i forskning bör lyftas från lärosätena till en central nämndsmyndighet placerad vid Vetenskaps­rådet. Det är av yttersta vikt att dessa utredningar görs så oberoende och med så hög kompetens som möjligt.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55