Svensk social trygghet i en globaliserad värld

Betänkande, SOU 2017:5

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget i betänkandets avsnitt 17.2.1 beträffande rätt till beslut och intyg om en person är försäkrad enligt SFB.

Publicerad

Införandet av en sådan regel skapar förutsägbarhet och trygghet för den enskilde individen. Genom att det dessutom införs en rätt att överklaga beslut skapas ökad rättssäkerhet i systemet.

Lärarnas Riksförbund har i övrigt inget att invända mot utredningens därutöver framlagda förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55