Brett deltagande i högskole­utbildning

Promemoria

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser det märkligt att regeringen väljer att lägga detta förslag samtidigt som utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” har mer än ett år kvar till sitt slutbetänkande.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55