Brett deltagande i högskole­utbildning

Promemoria

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen.

Lärarnas Riksförbund anser det märkligt att regeringen väljer att lägga detta förslag samtidigt som utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” har mer än ett år kvar till sitt slutbetänkande.