Meddelarskyddslagen - fler verksam­heter med stärkt meddelar­skydd

Betänkande, SOU 2017:41

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i betänkandet. Stärkt och utvidgat meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade, förutom skola, vård och omsorg är en viktig åtgärd för att de anställda ska ges möjligheter att kunna meddela och offentliggöra uppgifter.

Publicerad

Förbundet har tidigare yttrat sig över betänkandet Stärkt meddelar­skydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) då tillstyrkte och bejakade förbundet att lag om meddelar­skydd infördes i förhållande till privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Förbundet bejakade även de principiella ställningstaganden som gjorts i lagen och dess förarbeten.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55