Ökade möjligheter till grund­läggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Promemoria

Förbundet välkomnar att staten har lyft gymnasieskolans yrkesutbildningar till en prioriterad fråga och gör satsningar för att höja yrkesprogrammens status och kvalitet.

För Sveriges tillväxt är det helt avgörande att fler elever söker sig till yrkesprogrammen och att de som påbörjar utbildningen också fullföljer den. Kraftiga åtgärder krävs för att vända utvecklingen där tiotusentals ungdomar årligen hoppar av utbildningen och riskerar att hamna i arbetslöshet och utanförskap samtidigt som arbetsmarknaden har ett skriande behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55