Krav och relevant yrkeskompetens samt ämnesplaner för ämnet specialidrott

Skolverkets Föreskrifter, SKOLFS 2012:4, SKOLFS 2013:130

Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga föreslagna ändringar.

Publicerad

Det är angeläget att säkerställa att undervisningen i gymnasiesärskolan sker av behöriga lärare med rätt kompetens och att föreskrifterna i så stor utsträckning som möjligt liknar kriterierna för motsvarande ”vissa ämnen” i gymnasieskolan. Förbundet vill understryka att i samband med att regelverket ändras är det viktigt att de lärare som idag undervisar i ämnet specialidrott som ett yrkesämne inom gymnasiesärskolan och som inte har behörighet ges möjlighet av huvudmannen till en kompletterande utbildning.

Det är också viktigt med övergångsreglerna så att de studenter som nu påbörjat och/eller genomfört en yrkeslärarutbildning med inriktning specialidrott ges legitimation med behörighet i ämnet. Dock bör antagningen till denna utbildning stoppas så snart beslut om ändring är fattat.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55