Statsbidrag för gymnasial lärlings­utbildning

Förslag till Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2011:947

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de föreslagna föreskrifterna.

Publicerad

Utbildningskontrakten har en central roll i kvalitetssäkringen av lärlingsutbildningen. Det är därmed mycket positivt för eleverna att det enligt förslaget ska regleras att utbildnings­kontrakt som uppfyller skollagens krav måste finnas för att statsbidraget ska kunna betalas ut. En ökad tydlighet om vad gäller för utbetalning av bidraget till arbetsplatserna kan förhoppningsvis också bidra till att fler företag vill ta emot lärlingar.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55