Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till en återinförd skattereduktion.

Publicerad

Det huvudsakliga skälet för detta är att Lärarnas Riksförbund instämmer i promemorians argumentation att det bör åstadkommas en skattemässig likabehandling av medlems­avgifter till arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationer. Att ensidigt plocka bort skattereduktionen för fackföreningsavgifter var felaktigt.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55