Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till en återinförd skattereduktion.

Det huvudsakliga skälet för detta är att Lärarnas Riksförbund instämmer i promemorians argumentation att det bör åstadkommas en skattemässig likabehandling av medlems­avgifter till arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationer. Att ensidigt plocka bort skattereduktionen för fackföreningsavgifter var felaktigt.