Stärkt skydd av sjukpenning­grund­ande inkomst för studerande

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att utvidga skyddet för sjukpenninggrundande inkomst till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel.

Förslaget är positivt genom att det likställer studerande oavsett om studierna bedrivs med eller utan studiemedel. Dessutom skapar förslaget bättre förutsättningar för ett livslångt lärande och ett längre arbetsliv då kopplingen till åldersbegränsningen i studiemedelssystemet upphör.