En effektivare flytträtt för pensions­sparare

Promemoria

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till de förslag som föreslås i promemorian.

Förbundet anser att flytträtten för pensionssparare är en central del i pensionssystemet och är en förutsättning för att individen ska kunna ta ansvar för sin framtida pension.