En effektivare flytträtt för pensions­sparare

Promemoria

Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till de förslag som föreslås i promemorian.

Publicerad

Förbundet anser att flytträtten för pensionssparare är en central del i pensionssystemet och är en förutsättning för att individen ska kunna ta ansvar för sin framtida pension.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55