Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen

Publicerad

Förbundet instämmer i att studiemedelssystemet ska göra det möjligt att låna även till vissa studieavgifter utomlands, men det får inte ske på ett så vidlyftigt sätt att personer över­skuld­sätter sig i förhållande till nyttan av utbildningarna. Då är det en rimlig slutsats att det för gymnasiestudier enbart ska lämnas lån med grundbelopp.

När det gäller utbildningar med tveksamt innehåll och syfte måste det självklart vara möjligt att avslå en ansökan om studiemedel. Det är orimligt att svenska studiemedel ska kunna gå till utbildningar som syftar till att motverka demokrati eller mänskliga fri- och rättigheter.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55