Regel­för­enklingar inom ekonomisk familjepolitik

Promemoria, Ds 2017:59

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen.

Publicerad

Förbundet vill särskilt framhålla det positiva i att rätten till föräldrapenning vid inskolning av barn utvidgas till att omfatta även förälder som inte har barnet i sin vård, vilket under­lättar för båda föräldrarna att delta vid barnets inskolning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55