Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad lagrådsremiss.

Publicerad

De inledande förslagen som berör nyanlända elever i högstadiet i grundskolan och specialskolan har förbundet tidigare tillstyrkt genom remissvar på utredningen SOU 2017:54. Förbundet har inget ytterligare att tillägga i anslutning till föreliggande lagrådsremiss.

Förbundet anser såsom vi yttrade i remissvar på SOU 2017:51 att benämningen förskolechef bör kvarstå. Rektor har av hävd varit en benämning för chefer i skolan och även om det finns likheter i uppdraget finns det också viktiga skillnader. Det finns här en parallell till att man i förskolan valt att behålla benämningen barn och inte kalla dem för elever. Det är också olika legitimationer som ligger till grund för behörighet i de olika verksamheterna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55