Översynen av stödet för yrkesintroduktions­anställningarna

Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att även om det krävs speciella insatser med tanke på de omfattande utmaningar som finns på den svenska arbetsmarknaden, är förslaget om att öppna för en arbetsmarknad utan kollektivavtal fel väg att gå.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund föreslår följande:

  • Stödet får endast lämnas till arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion om denne verkar i branscher där ett sådant avtal finns och där det råder brist på arbetskraft enligt Arbetsförmedlingens branschindex.
  • Stödet får lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att med lön och andra anställningsformer följer kollektivavtal eller är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Arbetsförmedlingen bör få i uppdrag att säkerställa detta.
  • Stöd får endast lämnas om den som anges som handledare i lärandeplanen har genomgått Skolverkets handledarutbildning och kan intyga detta.
  • Samtliga arbetsgivare, oavsett om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal om yrkesintroduktion eller inte, ska lämna en återrapportering var tredje månad till Arbetsförmedlingen som visar att innehåll och omfattning av utbildning eller handledning stämmer överens med vad som angivits i lärandeplanen.
  • YA-delegationen bör få en större roll i tillsyn och uppföljningen av stödet för yrkesintroduktions­anställningar. YA-delegationen bör få i uppdrag att se över och utveckla kontroll­åtgärderna och upparbeta en fungerande uppföljningsprocedur tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Förbundet tillstyrker Översynens övriga förslag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55