Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget, med reservation för att de föreslagna undantagen skall utvärderas i den utredning förbundet krävde redan i samband mer remissvaret på Välfärdsutredningen.

Publicerad

För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att de skattemedel som avsätts till skolan verkligen går just till skolverksamhet, inte till vinstutdelning eller expansion i utlandet. Problemet med dagens system, där aktiebolag utgör huvuddelen av skolbolagen, är att vinstsyftet är aktiebolagets raison d être, vilket gör den bolags­formen olämplig för skolverksamhet. Precis som var fallet när friskolere­formen lanserades stödjer förbundet fortfarande tanken på såväl skolval som privata alternativ. tanken att en pedagogisk idé kan utgöra grunden för ett verksamhetsbildande är lika tilltalande idag som den var då. Det är denna tanke och inställning som förbundet anser ska vara ledande inom skolpolitiken gentemot privata aktörer.

Att försöka reglera vinstnivåer, såsom Välfärdsutredningen föreslog, är komplicerat. Sådana detaljerade regler riskerar att locka till metoder att kringgå regelverket, vilket skulle kräva mycket noggrann och omfattande uppföljning. Ett sådant system riskerar också att förlora legitimitet, då resurser ändå flyter ut ur systemet via vinst­uttag, samtidigt som byråkratin är ineffektiv. Förbundet ansåg ändå att förslaget är värt att pröva. Det är möjligt att effekt kan uppnås, men det krävs med stor sannolikhet att regleringen kombineras med ett smartare finansierings- och resursfördelningssystem för samtliga skolor, oavsett huvudman. Detta gäller även kopplat till det nu föreliggande undantagsförslaget.

Lärarnas Riksförbund är mån om att värna icke vinstdrivande aktörer på skolområdet. Om ideella skolor kan visa att skattemedel används förnuftigt i verksamheten, utan att vinst tas ut, är förbundet beredd att möta regeringens remitterade förslag till förändringar. Huvudregeln är att ekonomiskt överskott ska investeras i den verksamhet det har uppstått, och skulle det visa sig att de undantag som regeringen nu presenterar leder fel, kommer förbundet genast kräva åtstramningar i vinstregleringen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55