En strategisk agenda för inter­nationalisering

Delbetänkande, SOU 2018:3

Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredarens förslag.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i att det vore gynnsamt med mer internationellt utbyte i både högre utbildning och forskning, samt med fler interkulturella perspektiv i arbetet på hemmaplan. Förbundets bedömning är att de lagändringar som föreslås i kombination med den föreslagna nya strategin har möjlighet att driva utvecklingen i en önskvärd riktning.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55