Vuxenutbildning och behörighet och legitimation för lärare och förskol­lärare

Ändringar i Skolverkets förordningar SKOLFS 2011:1108 och SKOLFS 2011:326

Lärarnas Riksförbund hänvisar till de synpunkter som lämnades i yttrandet över Skolverkets remiss av föreskriftsändringar avseende kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverkets dnr: 2017:01146)

I ovan nämnda yttrande framgår bland annat att vi avstyrker förslaget att dagens kurs i hem- och konsumentkunskap ska utgå.