Kvalitetssäkring av forskning

Universitetskanslersämbetets rapport 2018:2

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar emot de slutsatser som dras i rapporten.                 

Publicerad

Förbundet vill dock betona att det inte enbart är kvaliteten på forskningen som är relevant utan också kvantiteten. För att lärar­utbildningen fullt ut ska kunna vara den akademiska yrkesutbildning den är tänkt att vara krävs betydligt mer av sådan forskning som kan och ska utgöra det vetenskapliga stödet för utbildningens kvalitet. Enligt UKÄs årsrapport är medlen till forskning och forskar­utbildningen på aggregerad nivå högre än medlen som används till utbildning på landets lärosäten. Detta är dock långt ifrån fallet när det gäller landets lärarutbildningar.                 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55