Behörighetsgivande högskole­introducerande utbildningar

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har tidigare efterfrågat ett tydligare regelverk kring akademiska basår och välkomnar därför förslagen i promemorian.

Publicerad

Systemet bygger på att den studerande genomför sina akademiska studier vid det lärosäte den bedrivit sina basårsstudier, vilket är helt rimligt. Dock kan lärosäten behöva samverka kring hanterandet av studenter som av något skäl behöver byta lärosäte, under basåret, inför de akademiska studierna eller under desamma. det saknas helt resonemang i promemorian om detta och Lärarnas Riksförbund önskar att man från regeringens sida slår fast ifall detta är en skyldighet som ska åligga lärosätena att hantera, eller inte.                 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55