Ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan

Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2017:49

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i remissen

Publicerad


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55