Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur

Statistiska centralbyrån, SUN 2000

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i promemorian.

Publicerad


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55