Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Delbetänkande, SOU 2018:9

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de förslag som lämnas.     

Publicerad

Förbundet anser att frågan om studenters trygghet vid sjukdom är mycket angelägen och välkomnar därför utredningens förslag.      

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55