Jämställdhet

Skolverkets ändringar i läroplaner

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra gällande förslaget.

Publicerad

             

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55